+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
Ürünler

TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

Dışkıda kan bulunması, gastrointestinal sistemdeki hastalığın göstergesi olan anormal bir durumdur ve çok sayıda çalışma, kolorektal kanser (CRC) ile rektal kanama arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Kan her zaman çıplak gözle görülemeyebileceğinden, dışkıda kan olduğunu doğrulamak için hızlı testlerin kullanılması çok önemlidir.

Dışkıda gizli kanın tespitine yönelik yaygın olarak kullanılan iki hızlı yöntem vardır. Guaiac dışkıda gizli kan testi (gFOBT) olarak adlandırılan ilkinde, kanda heme var olduğunda renk üretmek için kimyasal Guaiac kullanılır.

İkincisi, dışkıda kanı tespit etmek belirli antikorları kullanan kromatografik bir bağışıklık testidir, bu yönteme immünokimyasal dışkıda gizli kan testi (iFOBT) veya dışkı immünokimyasal testi (FIT) adı verilir.