+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr

ARGE

ARGE

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

Türklab, başından beri istikrarlı bir büyüme yaşadı. Türklab, üretim uygulamalarına ek olarak, yeni teknolojiler ve ürün geliştirmeleri için aktif olarak Ar-Ge çalışmaları yapmaktadır. Ar-Ge hedeflerine ulaşmak için, IVD Endüstrisinin geleceğini kesin olarak şekillendirecek optimum teknolojiyi tasarlamak ve geliştirmek için üniversiteler ile ortak organizasyon ve uluslararası araştırmalar yürütme konusunda işbirliği yapmaktadır.

Türklab'ın aşağıdakilerle işbirliği içinde devam eden birçok projesi vardır:

  • Türkiye içinde ve dışında birçok üniversite,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
  • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)