+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
FERTILITE TESTLERİ

hCG Gebelik Kaset TESTİ

hCG Gebelik Kaset TESTİ

Ürün Broşürü

Bilgi Talep

Hamilelik hormonu olarak da adlandırılan HCG (Human Chorionic Gonadotropin), plasentada oluşan ve döllendikten sonra yumurtayı besleyen ve rahme tutunan hücreler tarafından yapılır.

Gebe kalınmasının ardından hem serum hem de idrarda hCG ortaya çıkacağı için, gebeliğin erken dönemlerinde yoğunluk artışı, gebeliğin erken tespiti için bu hormonu kusursuz bir belirteç haline getirir. hCG düzeylerinin ölçümü, normal bir gebeliği ve patolojik gebeliği belirlemek için önemlidir ve ayrıca düşük yapılmış bir gebeliğin ardından da faydalı olabilmektedir.

HCG, alfa (ahCG) ve beta (βhCG) birimleri olmak üzere 2 alt birimden oluşan 46 kDa moleküler kütleye sahip bir glikoproteindir. Beta alt birimi hCG proteinine özeldir ve alfa alt biriminden daha büyükken, alfa alt birimi Lutinize edici hormon (LH), folikül uyarıcı hormon (FSH) ve tiroit uyarıcı hormon (TSH) ile ilgili olanlarla özdeştir.

KULLANIM AMACI
Türklab'ın hCG Gebelik Kaset Testi, profesyonel kullanım için hamileliği göstermek üzere insan idrarında/serumunda insan koryonik gonadotropin (hCG) hormonunun kalitatif tespitine yönelik hızlı, immünokromatografik bir testtir.

• DSÖ Uluslararası Standardına göre standardize edilmiştir.
• Kanca Etkisi yoktur (Ölçüm aralığı 200.000 mIU hCG/mL'ye kadar)
• Hem idrar hem de serum numunelerinde doğru sonuçlar.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Hassasiyet: 99,28%
Özgünlük: 100%

ÜRÜN TEST TİPİ NUMUNE TİPİ OKUMA ZAMANI KİT BOYUTU KİT BİLEŞENLERİ
hCG GEBELİK KASET SERUM / İDRAR 10 Dk. 40 Test kaseti + Pipet + Kullanım Talimatları