+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
ENFEKSİYON HASTALIK TESTLERİ

H.pylori Ag TESTİ

H.pylori Ag TESTİ

Ürün Broşürü

Bilgi Talep


Helicobacter pylori (H.pylori), mide ve duodenumu enfekte eden ve gastrointestinal hastalıklara neden olan küçük, gram negatif, spiral şekilli bir bakteridir. H.pylorinin akut ve kronik gastrit, peptik ülser hastalığı, mide karsinomu ve lenfomanın başlıca nedeni olduğu tespit edilmiştir. Tüm dünyada görülen bir hastalık olsa da, gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı daha fazladır. H.pylori enfeksiyonu, fekal-oral ve oral-oral yollarla ve ayrıca temiz olmayan sularla bulaşabilir.

Midede kemirme hissi veren ve yakıcı epigastrik ağrıya rağmen H.pylori enfeksiyonu genellikle asemptomatiktir. Bu sebepten, enfeksiyonun erken teşhis edilmesi çok önemli bir rol oynamakta ve tedavi ile daha ciddi komplikasyonların önlenmesini sağlamaktadır.

Teşhis için hem invaziv hem de invaziv olmayan yöntemler kullanılmaktadır. HpSA (H.pylori Stool Antigen) testi ile enfeksiyonu teşhis etmek ve ayrıca H.pyloriye karşı tedavi etkinliğini izlemek mümkündür.

KULLANIM AMACI
Türklab'ın H.pylori Ag Testi, H.pylori enfeksiyonunu teşhis etmek için insan dışkı örneklerinde H.pylori antijenlerinin kalitatif tespitine yönelik hızlı, immünokromatografik bir testtir.

Temiz ve güvenilir kullanım, seyreltici ile önceden doldurulmuş numune toplama tüpü ile kullanım kolaylığı.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Hassasiyet: 99,9%
Özgünlük: 99,9 %

ÜRÜN

TEST TİPİ

 

NUMUNE TİPİ

OKUMA ZAMANI

KİT BOYUTU

KİT BİLEŞENLERİ

H.Pylori Ag

KASET

DIŞKI

10 Dk.

40

Test kaseti + Pipet + Seyreltme Tamponlu Numune Toplama Tüpü + Kullanım Talimatları