+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

Calprotectin TEST

Calprotectin TEST

Bilgi Talep

Kalprotektin, vücudun bağışıklık yanıtında, özellikle iltihaplanma ve mikrobiyal enfeksiyonlara karşı savunmada önemli rol oynayan bir proteindir ve nötrofiller başta olmak üzere diğer bağışıklık hücreleri tarafından üretilir. Lökosit göçü, aktif salgı, hücre bozulması ve hücre ölümü gibi çeşitli mekanizmalar yoluyla kalprotektin bağırsak lümenine salınır. Enflamatuar süreçler sırasında salınan kalprotektinin seviyesi çeşitli vücut sıvılarında, en yaygın olarak dışkı örneklerinde ölçülebilir.

Kalprotektinin fekal örneklerdeki tayini, özellikle Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi gastrointestinal bozukluklarda, enzimatik degradasyona karşı dirençli olması sebebiyle önemli bir tanı belirteci haline gelmiştir.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Hassasiyet: 98.53%

Özgüllük: 99.51%

Doğruluk: 98.58%

*95% Güven Aralığı