+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
KARDİYAK BELİRTEÇ TESTLERİ

Miyoglobin / CK - MB / Troponin I Testi

Miyoglobin / CK - MB / Troponin I Testi

Ürün Broşürü

Bilgi Talep

Miyoglobin, kreatin kinaz (CK-MB) ve Troponin I en yaygın üç kardiyak markördür.

Miyoglobin, tipik olarak iskelet ve kalp kasında bulunan ve kas hücreleri içinde oksijenin taşınmasından sorumlu olan bir hemeproteindir. Küçük boyutu nedeniyle, Miyoglobin seviyeleri kas hasarlarından sonra hızla (iki saat içinde) yükselir, 10 saatte zirveye ulaşır ve 24-36 saat içinde baştaki çizgisine döner.
Ancak bu, kalp kaslarına özgü olmadığı için sonuçların diğer kalp markörleri ile doğrulanması gerekir.

Kreatin kinaz (CK), kreatini Adenozin trifosfat (ATP) kullanarak fosfokreatine dönüştüren ve tersini yapan bir enzimdir. CK, insan vücudunda çeşitli dokularda (özellikle hızlı ATP tüketen dokularda) eksprese edilir.
CK-MB (Kardiyak spesifik) seviyeleri daha yavaş yükselir (3-12 saat), 9 ila 30 saatte zirveye ulaşır ve 48 ila 72 saat içinde başlangıç seviyelerine dönmeden önce bir süre daha yüksek kalır.

Miyoglobin, CK-MB ve Troponin I'in her birinin yükseldiği periyotlardaki fark, kalp rahatsızlıklarının belirlenmesi için mükemmel ve geniş bir bakış açısı sağlar. Bu proteinlerin seviyelerinin gözlemlenmesi tedavi sürecinde de hayati önem taşır.

KULLANIM AMACI
Türklab’ın Miyoglobin / CK-MB / Troponin I Testi kalp krizinin (MI) teşhisine yardımcı olmak üzere, insan tam kanında / serumunda / plazmasında insan kardiyak markörü Miyoglobin, CK-MB ve Troponin I’in niteliksel tespitine yönelik immünokromatografik bir testtir.

3 önemli kardiyak markörün eş zamanlı duyarlı tespiti.
İskelet Troponin I, Troponin T, CK-MM, CK-BB ve kardiyak miyozin ile reaksiyona girmediği doğrulanmıştır (test edilmiş, belirlenmiştir).

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Miyoglobin için:
Hassasiyet: 99,9%
Özgünlük: 98,0%

CK-MB için:
Hassasiyet: 99,9%
Özgünlük: 99,7%

Troponin I için;
Hassasiyet: 99,4%
Özgünlük: 98,2%

ÜRÜN TEST TİPİ NUMUNE TİPİ OKUMA ZAMANI KİT BOYUTU KİT BİLEŞENLERİ

Miyoglobin / CK-MB /

Troponin I

KASET WB/S/P 10 Dk. 40

Test kaseti + pipet + seyreltici +

Kullanım talimatları.