+90 232 376 80 81
info@turklab.com.tr
TROPİKAL HASTALIK TESTLERİ

Malarya pf/ pan Testi

Malarya pf/ pan Testi

Ürün Broşürü

Bilgi Talep

Sıtma, Plasmodium sınıfına ait 5 parazit türünün (P. vivax, P. falciparum, P. malariae, P. Ovale ve P. knowlesi) sebep olduğu sivrisinek kaynaklı ciddi bir hastalıktır, Plasmodium falciparum enfeksiyonu, şiddetli sıtma ile en çok ilişkili olan parazittir, ve ölüme bile yol açabilmektedir. Sıtma, yüksek ateş, titreme ve grip benzeri hastalık ile karakterizedir. Erken teşhis, tedavi ve enfeksiyonun toplumda yayılmasını kontrol etmek için çok önemlidir.

Sıtma, hızlı bir şekilde teşhis edilir ve uygun şekilde tedavi edilirse tedavi edilebilir ve iyileştirilebilir, ve teşhis ve tedavide gecikme, sıtma hastalarında önde gelen ölüm nedenlerindendir.

Beş Plasmodium türünde de, yanal akışlı immünoanalizlerde bir sıtma enfeksiyonunu doğrulamak için yaygın olarak araştırılan aldolaz adı verilen bir 'Pan-Plasmodium' enzimi bulunur.
P.falciparum durumunda, histidin açısından zengin protein II (HRP-II), P.falciparum enfeksiyonlarında yaygın olarak bulunur ve enfeksiyon sırasında kanda da saptanabilir.

KULLANIM AMACI
Türklab'ın Sıtma Testi, tam kanda pan-Plasmodium aldolase antijeni ve P.falciparum'a özgü HRP-II antijenini saptayarak, Sıtmanın kalitatif tespitine, ve ona neden olan parazit türlerinin ayırt edilmesine yönelik hızlı bir kromatografik immünolojik testtir.

HAMA, RF, HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb, Sifiliz, HIV, HCV, H. Pylori, MONO, CMV, Kızamıkçık ve TOXO pozitif kontrolleriyle çapraz reaktivite olmadığı doğrulanmıştır.

Plazma, serum, kılcal kan veya venöz kan gibi çok çeşitli numuneler kullanılabilir.

Sadece çok az (5 ul) numuneye ihtiyaç vardır.
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Pan için: P.f için:
• Hassasiyet: 99,9% • Hassasiyet: 99,9%
• Özgünlük: 99,9% • Özgünlük: 99,1%

ÜRÜN TEST TİPİ NUMUNE TİPİ OKUMA ZAMANI KİT BOYUTU KİT BİLEŞENLERİ
SITMA KASET WB/S/P 10 Dk. 40

Test kaseti+pipet + seyreltici +

Kullanım talimatları.