JEL KARTLARI

TEST IT Gel Neutral

TEST IT Gel Neutral

Ürün Broşürü

Bilgi Talep

  • Neutral kartı belirtilen testler için kullanılır;
  • Reverse gruplama
  • Antikor taraması ve tanımlanması
  • Antikor taraması ve tanımlaması - enzimli hücrelerle
  • Soğuk aglütinin testi
  • İsoagglutinin titre testi
  • Diğer sistem antijenlerinin tiplendirmesi
Referans Kodu Ürün Adı Ürün Tipi Ambalaj Şekli

TG115

TEST IT Gel Neutral  JEL KART 40 Kart