CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK TESTLERİ

Gonore Testi

Gonore Testi

Bilgi Talep

Kadın servikal swab, erkek üretral swab örneklerinde Neisseria Gonorrhoeae’nın teşhisinde yardımcı olarak kullanılan hızlı kaset test.

Kadınlarda

  • %94.0
  • %98.0
  • %97.3
  • %94.4

Erkeklerde

  • %92.0
  • %98.0
  • %97.4
  • %93.0
Ürün Ürün Tipi Örnek Tipi Kutu İçi Adeti Ek Malzemeler

Gonore Testi

Kaset Servikal/Üretral Swab 25 Damlalık, Swab, Çalışma İstasyonu, Reaktifler, Test Tüpü