TÜMÖR BELİRTEÇ TESTLERİ

FOB TESTİ

FOB TESTİ

Bilgi Talep

Gaitada gizli kan testi, insan gaita örneklerinde insan hemoglobininin (hHB) kalitatif tespiti için kullanılan hızlı, immünokromatografik bir testtir.

  • Gaitada gizli kan bulunması, tedavi edilmemesi durumunda kolorektal kansere neden olabilecek, Deverticulitis, Polyps ve Crohn's Disease gibi Gastrointestinal hastalıklara işaret eder.
  • İmmunokromatografik test yöntemleri, kimyasal bazlı testler (guaiac testi gibi) ile karşılaştırıldığında herhangi bir diyet gerektirmemesi gibi çok daha yüksek klinik özgüllük göstermektedir.

FOB Testi

  • %99,9
  • %97
  • %93
  • %99.9
  • 10 ng/ml / 50 ng/ml / 75 ng/ml
Ürün Ürin Tipi Örnek Tipi Kutu İçi Adeti Ek Malzemeler
FOB Testi Kaset Gaita 40 Dilüent içerenörnek alım tüpü