HIZLI TANI TESTLERİ (RIFA)

COVID-19 Ag İmmunofiltrasyon Testi

 COVID-19 Ag İmmunofiltrasyon Testi  COVID-19 Ag İmmunofiltrasyon Testi Ürün Videosu

Bilgi Talep

SARS-CoV-2, korona virüsler olarak bilinen geniş bir virüs ailesine aittir. Pozitif iplikçik tek sarmallı RNA (+ssRNA) virüstür. Diğer korona virüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar değişen hastalıklara sebep olabilmektedir. COVID-19 teşhisi konulan kişiler arasında semptomlar çok az görülebildiği gibi ciddi hastalıklar ve hatta ölümle sonuçlanan vakalar da görülmektedir. Birçok kişi (yaklaşık %80) hastalığa yönelik özel bir tedavi olmaksızın iyileşmektedir. COVID-19 teşhisi konulan yaklaşık her 6 kişiden 1’i ağır hastalanmakta ve solunum güçlüğü çekmektedir. COVID-19 Ag İmmünofiltrasyon Testi, insan boğaz sürüntüsünde, nazal sürüntüde veya nazofarenks sürüntülerde SARS-CoV-2 (COVID-19) tespiti için Premium ürün serimizdir.

  • Test, yaygın olarak satılan strip test kitlerine kıyasla 100 kat daha fazla hassasiyet sağlamaktadır ve semptom öncesi aşamada faydalı olduğu gözlemlenmiştir.
  • İmmünofiltrasyon testi, duyarlılığı artıran enzimatik reaksiyon yoluyla bir sinyal amplifikasyonu sağlamaktadır. Numune gözenekli bir membrandan akarak emici malzeme tarafından emilir. Numune saptanabilir seviyede virüs içeriyorsa, viral antijenler virüsü tanıyacak şekilde hazırlanmış yüzeye hapsolur ve enzimatik olarak görselleştirilir
  • Test, burun sürüntüleri alındıktan sonra 3 dakika içerisinde oldukça hassas sonuçlar verir. Sonuçlar, herhangi bir cihaza ihtiyaç duyulmaksızın doğrudan görselleştirilebilir. Pozitif testte iki mavi nokta, negatif testte ise bir mavi nokta belirmektedir.
Ürün Tip Numune Tipi Kit Ebatı Ek Materyaller

COVID-19 Ag İmmünofiltrasyon Testi

İmmünofiltrasyon Kaset Testi İnsan boğaz sürüntüsü, nazal sürüntü veya nazofarenks sürüntü 25 Steril Eküvyon çubuğu, Yıkama Solüsyonu (W), Solüsyon 1, Solüsyon 2, Solüsyon 3, numune ekstraksiyon tüpü, Ekstraksiyon tüpü damlalık uçları, Workstation