ANTİ-HCV TESTİ

Hepatit C aynı adı taşıyan virüsün yol açtığı bir karaciğer hastalığıdır. Bu virüs, hem kronik hemde akut hepatit enfeksiyonuna yol açabilir; bir kaç hafta sürecek hastalık dönemine de, ömür boyu sürebilecek ağır ve ciddi bir hastalığa da sebep olabilir. Hepatit C tüm dünyada görülürken en çok, orta ve doğu Asya ve Kuzey Afrika'da yaygındır.

  • Hepatit C virüsünün tüm genotiplerine karşılık immun sistemin oluşturduğu antikorları tespit eder.
  • Bu genotiplerin en iyi korunan parçaları olan HCV genotiplerinin Core,  NS3, NS4, NS5 gen bölgeleri tarafından kodlanan antijenlere karşı geliştirilen antikorları tespit eder.
  • Kalitatif sonuçlar 5- 15 dakika arasında elde edilir. 

 

Hassasiyet: 100%, Özgüllük: 100%,  (+) Tahmini D.: 100%, (-) Tahmini D.: 100%            

Örneklem türü: Serum / Plazma veya Tam kan / Serum / Plazma                                   

Ürün CE Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu içeriği Ek Malzemeler
anti-HCV TEST CE 1434 Kaset S/P 25 / 50 damlalık, dilüent
anti-HCV TEST CE 1434 Kaset TK/S/P 25 / 50 damlalık, dilüent
implant