FOB TESTİ

Gaitada gizli kan testi, insan gaita örneklerinde insan hemoglobininin (hHB) kalitatif tespiti için kullanılan hızlı, immünokromatografik bir testtir.

  • Gaitada gizli kan bulunması, tedavi edilmemesi durumunda kolorektal kansere neden olabilecek, deverticulitis, polyps ve Crohn's disease gibi gastrointestinal hastalıklara işaret eder.
  • İmmunokromatografik test yöntemleri, kimyasal bazlı testler (guaiac testi gibi) ile karşılaştırıldığında herhangi bir diyet gerektirmemesi gibi çok daha yüksek klinik özgüllük göstermektedir.

Cut off : 10 ng hHb/ml or 50 ng/ml or 75ng/ml  Hassasiyet : 99,9 % Özgüllük : % 97  Pozitif tahmin değeri : % 93 Negatif tahmin değeri: % 99,9

Ürün Adı CE  Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu İçeriği  Ek Malzemeler 
FOB TEST  CE Kaset Gaita 25 örnek alım tüpü  
implant