CEA TESTİ

CEA (Karsinoembriyonik Antijen) Testi insan tam kan / serum / plazma örneklerinde CEA'yı tespit eder.

  • CEA özellikle pulmoner ve gastrointestinal kanserler olmak üzere (kolon kanseri, karaciğer kanseri ve akciğer kanseri gibi) birçok habis tümörde eksprese olur.
  • CEA normalde fetal gut dokusunda serumda tespit edilebilir düzeyde bulunur ve doğumdan sonra yok olur. Bu sebepler ile CEA'nın seviyesindeki artış primer karsinomların tespitinde kullanılabilir.

Cut off: 5 ng/ml CEA Hassasiyet : 99,3 % Özgüllük : % 99,3 Pozitif tahmin değeri : % 99 Negatif tahmin değeri: % 99,6

Ürün Adı CE Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu İçeriği Ek Malzemeler
CEA testi  CE Kaset TK/S/P 25 Damlalık, Dilüent
implant