AFP TESTİ

AFP testi, alfa-fetoproteinin insan tam kanında / serum / plazmasında kalitatif olarak tespitinde kullanılan bir immnunokromotografik testtir.

AFP testi, hepatoselüler karsinoma ve fetal, açık nöral tüp bozukluğunun teşhisine yardımcı, hızlı, “double sandwich” prensibiyle çalışan kromatografik bir immünolojik testtir.

  • Karaciğer kanserinin yaygın olduğu bölgelerde tarama için AFP testi kullanıldığında birçok tümör erken safhada teşhis edilmiştir.
  • Yükselen AFP miktarları,fetal açık nöral tüp bozukluklarının teşhisinde de kullanılabilir.

Cut off : 10 ng/ml Hassasiyet : 99,3 % Özgüllük : 99 % Pozitif tahmin değeri : % 98,6 Negatif tahmin değeri: % 99,5

Ürün Adı CE Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu İçeriği Ek Malzemeler
AFP testi  CE Kaset TK/S/P 25 Damlalık, Dilüent
implant