MALARYA TEST

Sıtma (Malarya) hastalığına sebep olan P.f (HRP-II) and P.f., P.v., P.o., P.m. (Pan – malarial aldolase antijenleri)'nin kalitatif tespitinde kullanılan hızlı kart testler.

  • 4 Sıtma antijen türünü de tanılayabilir.
  • P.f çizgisinde P. Falciparium ve Pan çizgisinde, P. Malaria, P. Ovale ve P. Vivax tespiti yapılır.
  • P.f ve Pan sonuçları farklı çizgilerle gösterilir.
  • Tek aşamalı yatay akış testidir.
  • Güvenlik aralığı : %95

 

 

Pan Relatif Sensitivite  > 99.9%   (158/158)   (97.6%~100%)     P.f Relatif Sensitivite > 99.9% (53/53)  (93%~100%)

Relatif Spesifisite: 99.1%  (324/327)  (97.3%~99.8%)                 Kesinlik : 99.4%  (538/538)  (98.3%~99.8%)

Ürün Adı CE Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu İçeriği Ek Malzemeler
MALARIA TEST  CE Kaset TK/S/P 25 damlalık, dilüent 
implant