ANTİ-HIV 1/2 TESTİ

HIV (human immunodeficiency virus) retrovirüslerin bir alt tipi olan lentivirus ailesinden, immün sisteminin çökmesine sepeb olan AIDS hastalığına yol açan bir virüstür. Şimdiye kadar yaklaşık 39 milyon kişinin ölümüne sebep olan halk sağlığını en çok tehdit eden unsurlardan biri olan HIV virüsü 2013 yılında da dünyada 1.5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.

  • Ag-Ab-Ab Immunokromatografik sandviç methoduyla çalışır.
  • Testlerimiz Avrupa'da bir yetkili kuruluştan CE sertifikalıdır.
  • Kalitatif olarak HIV testinin IgG, IgM, IgA antijenlerine karşılık gelen antikorların tespit edilmesinde kullanılır.
  • Tüm HIV alt tiplerinie karşılık üretilen antikorları testpit eder (HIV Type 1, Type 2, Grup O)
  • gp120, gp41, gp36, p24 Antijenlere karşılık üretilen antikorları teshis eder.
  • Yüksek sensitivite, spesifisite ve stabiliteye sahiptir.                                                         

Hassasiyet: 100%, Özgüllük: 100%, (+) Tahmini : 100%, (-) Tahmini 100%                     

Ürün CE Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu içeriği Ek Malzemeler
anti-HIV ½ TEST  CE 1434 Kaset S/P 25 / 50 damlalık
anti-HIV ½ TEST  CE 1434 Kaset TK/S/P 25 / 50 damlalık, dilüent

 

Örneklem türü: Serum / Plazma veya  Tam kan / Serum / Plazma

implant