COVID-19 Real Time RT-PCR Kit

COVID-19 Real Time RT-PCR Kit COVID-19 Real Time RT-PCR Kit Ürün Videosu

Bilgi Talep

Genetik materyali tek iplikçik RNA olan ve corona ailesinin üyesi olan CoV 2019, Kasım 2019 yılında tanımlanmıştır, pandemik etkisi kuvvetli bir patojendir. Genom dizisi çıkarılmış olan CoV 2019 (Genbank acc. MN908947) SARS virüsüne yüksek benzerlik gösterir. Test-it COVID-19 Real Time RT-PCR Tanı Kiti, solunum yolu örneklerinden (nazofarengeal, orofarengeal, balgam ve bronkoalveolar lavaj örnekleri) SARS-CoV-2 (2019-nCoV) tespiti yapar. COVID-19 Real Time RT-PCR Tanı Kiti, WHO ve USA-CDC tarafından belirlenmiş N geni üzerinde N1, N2 gen bölgelerinin taramasını yapar. COVID-19 Real Time RT-PCR Tanı Kiti, solunum yolu örneklerinden (nazofarengeal, orofarengeal, balgam ve bronkoalveolar lavaj örnekleri) SARS-CoV-2 (2019nCoV) RNA’sının tespitini yapar. Tanı kitinde internal kontrol olarak insanda mRNA düzeyinde bulunan RNAse P(RP) mRNA’sı seçilmiştir. FAM ve HEX dalga boylarından ışıma alan kit, tek tüp ile multipleks çalışır.

 

  • Kit içerisinde pozitif kontrol ve negatif kontrol bulunmaktadır.
  • Real-time PCR çalışma süresi yaklaşık 90 dakikadır.
  • Çalışılmasından önce RNA izolasyon aşaması zorunludur.

 

Tespit limiti (Limit of Detection (LOD)):

LOD çalışması, COVID-19 Real Time RT-PCR Kit'inin düşük değerlerdeki performansını belirlemek için yapılmıştır. Aynı sayıdaki kopya ile tekrarlayan çalışmalarda, en az %95 gerçek pozitif veren kopya sayısı, kitin LOD değerini göstermektedir. LOD değerleri, COVID-19 Real Time RT-PCR Kit'indeki N1 ve N2 gen bölgeleri için multipleks olarak hesaplanmıştır. Çalışma, N1 ve N2 gen bölgelerini içeren sentetik DNA’nın seyreltik seri numunelerinin 20 kez tekrarı ile Qiagen Rotor Gene kullanılarak gerçekleştirildi. Her reaksiyonda bulunan kopya sayısı ve pozitif sayısı aşağıdaki gibidir.

COVID-19 Real Time RT-PCR Kit

  • N1 + N2
  • 30
Ürün Ürün Tipi Örnek Tipi Kutu içi Adeti Ek Malzemeler
COVID-19 Real Time  RT-PCR Kit Moleküler Teşhis Kiti RNA 100

Master Mix,

Pozitif Kontrol,

Negatif Kontrol

N1 Gen Bölgesi
Kopya Sayısı / Reaksiyon 

Pozitif Örnek

100 20/20
50 20/20
30 19/20
20 18/20
10 13/20