RESPIRATORY DISEASE TESTS

COVID-19 Ag TEST

COVID-19 Ag TEST

Request Info

SARS-CoV-2, korona virüsler olarak bilinen geniş bir virüs ailesine aittir. Pozitif iplikçik tek sarmallı RNA (+ssRNA) virüstür. Diğer korona virüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar değişen hastalıklara sebep olabilmektedir. COVID-19 teşhisi konulan kişiler arasında semptomlar çok az görülebildiği gibi ciddi hastalıklar ve hatta ölümle sonuçlanan vakalar da görülmektedir. Birçok kişi (yaklaşık %80) hastalığa yönelik özel bir tedavi olmaksızın iyileşmektedir. COVID-19 teşhisi konulan yaklaşık her 6 kişiden 1’i ağır hastalanmakta ve solunum güçlüğü çekmektedir. COVID-19 Ag İmmünofiltrasyon Testi, insan boğaz sürüntüsünde, nazal sürüntüde veya nazofarenks sürüntülerde SARS-CoV-2 (COVID-19) tespiti için Premium ürün serimizdir.