TÜBERKÜLOZ (TB) TEST

Mycobacterium Tuberculosis bakterisi antijenlerine karşılık oluşturulan antikorların kalitatif tespitinde kullanılır.

  • IgA, IgM ve IgG antikorları tespit edilir.
  • TB'nin tüm izotipleri tespit edilebilir.

Hassasiyet: 85%, Özgüllük: 99%,

(+) Tahmini D:: 96.1%, (-) Tahmini D 96%

Ürün Adı CE durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu İçeriği Ek Malzemeler
TUBERCULOSIS (TB) TEST  CE Kaset TK/S/P 25 damlalık, dilüent
implant