MYO-CK-MB-CTNI TESTİ

Miyokardiyal Enfarktüs teşhisinde yardımcı olan kardiyak CK-MB, Myoglobin ve TroponinI'nin insan serum/plazma ve tam kan örneğinde kalitatif  tespitinde kullanılan hızlı kart test kitleridir.

  • Doktorun hasta durumu hakkında daha iyi bir fikir oluşturması için 3 markörü birlikte tespit eder.
  • Her marker için ayrı bir çizgi verir.

Cut off: Miyoglobin: 50 ng/ml CK-MB: 5 ng/ml cTnI: 0,5 ng/ml

 

Ürün Adı Ce Durumu Ürün Formatı Örneklem Tipi Kutu İçeriği Ek Malzemeler
MYO-CK-MB-cTnI CE Kaset TK/S/P 25 Damlalık, Diluent

 

implant